Kwandengezi Wild West Dojo

  • Sempai Thobani khwela
  • 73 Makhathini Dr, Kwandengezi, KZN, 3607

SAGI KARATE DOJO

  • SenseiĀ  Mlungisi Mlaba
  • 083 714 1429
  • Isibonelo High School, Malandela rd, kwa-mashu, KZN, 4360, South Africa