Skip to content

Imisebe Dojo

Imisebe Dojo
J 49 Mbalane Road
uMlazi
KZN
eThekwini

Instructor: Senpai Khanyisile Mthembu

Training days: Monday - Thursday

  • Senpai Khanyisile Mthembu
  • 0733857848
  • J 49 Mbalane Road, uMlazi, KZN

Contact Imisebe Dojo now...