Skip to content

UNIZULU KYOKUSHIN KAI KARATE DOJO

UNIZULU KYOKUSHIN KAI KARATE DOJO

  • UNIVERSITY OF ZULULAND
  • MVUZEMVUZE STR
  • KZN
  • UMHLATHUZE

SENPAI PETRUS GUMEDE - 1ST DAN

0739 883 892

  • SENPAI PETRUS GUMEDE
  • 0739 883 892
  • UNIVERSITY OF ZULULAND, MVUZEMVUZE STR, KZN UMHLATHUZE